Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφ. Ενότητας Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι από σήμερα αρχίζει να δέχεται αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείων.
Η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας πληροφορούμε ότι η Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας βάση του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α΄/2-3-11) άρθρο 36 «ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων» & της αρ. πρ.Δ.ΥΓ3(β)ΓΠ.οικ.3170/17-3-2011διευκρινιστικής σχετικά με την εφαρμογή του ν. 3918/2011 θ΄ αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείων από την Δευτέρα 4/4/11.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται στην υπηρεσία μας μέσω δικαστικού επιμελητή και η σειρά προτεραιότητας θα κρατηθεί έτσι όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 Ν1963/1991.
Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα