Σε αναζήτηση χώρων στους οποίους θα μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας βρίσκεται ο Δήμος Βέροιας και οι δύο Διευθύνσεις ώστε να μειωθεί το ύψος των μισθωμάτων που πληρώνει η πολιτεία για τη στέγαση των υπηρεσιών.

Το πρώτο ζητούμενο είναι να βρεθούν δημόσια κτίρια και να αποφευχθούν, προς όφελος των κρατικών ταμείων, τα τεράστια ποσά που ξοδεύονται σε ενοίκια και κατά δεύτερον να συγχωνευτούν οι δύο Διευθύνσεις κατά τις επιταγές του Υπουργείου Παιδείας, που προσβλέπει μ’ αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη συνεργασία των υπηρεσιών το σύνολο των οποίων  θα ενταχθεί στην ενιαία Διεύθυνση που θα προκύψει και η οποία θα μετονομαστεί «Διεύθυνση Εκπαίδευσης» και θα λειτουργεί σε έναν κοινό χώρο. Εκεί θα στεγαστούν επίσης οι σχολικοί σύμβουλοι, το ΚΕΔΔΥ και όσοι φορείς έχουν σχέση με την εκπαίδευση, ενώ προβλέπεται να κλείσουν τα Γραφεία σε Νάουσα και Αλεξάνδρεια.

Για τους διαθέσιμους χώρους, η Δημοτική Αρχή και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ερευνούν όλες τις δυνατότητες στέγασης των Υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια και ως υποψήφιοι χώροι φέρονται ένα από τα κτίρια του Β΄ ΣΣ στη Βέροια, που εκτιμάται ότι μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις καθώς και κάποιο μέρος από τις σχολικές εγκαταστάσεις των Γυμνασίων κάτω από την «Εληά» (απέναντι από το μπάσκετ), το οποίο ωστόσο θα προκαλέσει προφανώς μετακινήσεις σχολικών – μαθητικών μονάδων.

Την περίπτωση πάντως του Β΄ΣΣ φαίνεται να την βλέπουν θετικά οι τοπικές αρχές και οι φορείς και προς αυτή την κατεύθυνση θα στραφεί το ενδιαφέρον και οι επαφές τόσο του Δήμου όσο και του αντιπεριφερειάρχη όπως διαβεβαίωσε στο «Λαό», ώστε να εξεταστεί αρμοδίως το ενδεχόμενο αυτό, αφού η λογική των ενοικιαζόμενων χώρων, έναντι τόσο υψηλών τιμημάτων, δεν βρίσκει σύμφωνο κανένα τοπικό πολιτικό πρόσωπο ή φορέα.
Σε κατάσταση ετοιμότητας λοιπόν βρίσκονται οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Ημαθίας με στόχο την μετακόμισή τους σε δημόσια στέγη.

Πηγή: Εφημ. «Λαός» – laosver.gr
Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα