Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας,  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε η αριθ. 360/12.4.11 απόφαση απαγόρευσης αλιείας, η οποία έχει ως εξής:

1.    Απαγορεύουμε την ενάσκηση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων   και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπά υδάτινα κανάλια πλην φυσικών λιμνών) για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων, ως εξής :
Α) Από 15-04-2011 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 31-05-2011 και ώρα 08:00 π.μ.
·    Στη γεωγραφική περιοχή Νομού Σερρών στους ποταμούς Στρυμόνα, Αγγίτη και Μπέλιτσα.
Β) Από 16-04-2011 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 31-05-2011 και ώρα 08:00 π.μ.
·    Στη γεωγραφική περιοχή Νομού Κιλκίς, στους ποταμούς Αξιό, Γαλλικό και Γουμένισας- Γοργόπης.
·    Στη γεωγραφική περιοχή Νομού Θεσσαλονίκης, στους ποταμούς Αξιό και Γαλλικό
Γ) Από 18-04-2011 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι 02-06-2011 και ώρα 08:00 π.μ.
·    Στη γεωγραφική περιοχή του Νομού Ημαθίας, στους ποταμούς Αλιάκμονα και Λουδία
·    Στη γεωγραφική περιοχή του Νομού Πιερίας, στον ποταμό Αλιάκμονα
·    Στη γεωγραφική περιοχή του Νομού Πέλλας, στους ποταμούς Λουδία, Εδεσσαίο, Σεβαστιανό, Αλμωπαίο( Μογλενίτσα), Ασπροπόταμο, Λυκόστομο καθώς και στην τεχνητή λίμνη Άγρα.
2. Οι παραβάτες αυτής της Απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2040/1992, ΦΕΚ Α 70/92 άρθρο 9.παρ. 2 & 3).
3. Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες.
Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα