Την Πέμπτη 20 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε ημερίδα, για την παρουσίαση της μελέτης σκοπιμότητας για το «Σχέδιο Δημιουργίας δικτύου απασχόλησης, επιχειρηματικότητας» με χώρο αναφοράς την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και κοινό.
Στελέχη και συνεργάτες της αναδόχου εταιρείας Συμβούλων ΟΤΑ & Επιχειρήσεων INFO-PLAN A.E, παρουσίασαν αναλυτικά τις θεματικές ενότητες της μελέτης.
Κατέδειξαν την σκοπιμότητα δημιουργίας δικτύου απασχόλησης, επιχειρηματικότητας στην Ημαθία με την συνεργασία της  Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, στα πλαίσια άσκησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, όπως είναι οι άνεργοι του νομού μας αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου δικτύου είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και τοπικά σχεδιασμένων και εστιασμένων παρεμβάσεων για την οικοδόμηση ενός εξειδικευμένου περιφερειακού «εργαλείου» σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας  και  καριέρας στον ολοένα ανταγωνιστικότερο «κόσμο».
Κάθε Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας μπορεί να στεγάζεται και λειτουργεί σε κάθε έναν συνεργαζόμενο φορέα  χωριστά, να έχει την δική του αυτονομία και λειτουργία, το δικό του σύστημα διαχείρισης, την δική του υποστήριξη και την δική του διαδικτυακή παρουσία (interface).
Το έργο προτείνεται να υλοποιηθεί με σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ φορέων της αυτοδιοίκησης στη βάση των αρχών της επικουρικότητας  με την οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακής σύμπραξης.
Το δίκτυο απασχόλησης και επιχειρηματικότητας , καινοτόμο κατά τον χρόνο έρευνας και εκτίμησης των παραμέτρων δημιουργίας του, είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ.

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα