Μετά τις αποστρατείες και τις προαγωγές από το Συμβούλιο των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας τοποθέτησε τους νέους και παραμένοντες αντιστρατήγους, αντιναυάρχους, αντιπτεράρχους και υποπτεράρχους στα νέα τους πόστα.
Αρχηγός τακτικής αεροπορίας αναλαμβάνει ο αντιπτέραρχος Αντώνης Ατματζάκης, ως αρχηγός στόλου επελέγη ο αντιναύαρχος Γιώργος Δημητριάδης, ενώ διοικητής Β Σώματος Στρατού ορίστηκε ο αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης, Δ Σώματος Στρατού ο αντιστράτηγος Δημήτρης Αγγελούδης και διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων τοποθετήθηκε ο αντιστράτηγος Ιωάννης Ζάρας.
Αναλυτικότερα η νέα ηγεσία στο :


Στρατό Ξηράς
(1)    Διοικητής  1ης Στρατιάς, ο αντιστράτηγος Παπαδάκης Σπυρίδωνας,
(2)    Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, ο αντιστράτηγος Λυμπέρης Δημήτριος,
(3)    Διοικητής Α’ ΣΣ ο αντιστράτηγος Μπασδάνης Ιωάννης,
(4)    Διοικητής Β’ ΣΣ, ο αντιστράτηγος Ρουσάκης Θεόκλητος,
(5)    Διοικητής Γ΄ΣΣ / NDC – GR, ο αντιστράτηγος Νακόπουλος Γεώργιος,
(6)    Διοικητής Δ’ ΣΣ, ο αντιστράτηγος Αγγελούδης Δημήτριος,
(7)    Διοικητής ΑΣΔΕΝ, ο αντιστράτηγος Ζάρας Ιωάννης,
(8)    Διοικητής ΑΣΔΥΣ, ο αντιστράτηγος Θεοφανίδης Κωνσταντίνος,
(9)    Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, ο αντιστράτηγος Τσολακίδης Παναγιώτης και
(10)    Υπαρχηγός Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, ο αντιστράτηγος Ξιφαράς Σαμπάτης.

Πολεμικό Ναυτικό
(1)    Αρχηγός Στόλου, ο αντιναύαρχος Δημητριάδης Γεώργιος,
(2)    Υπαρχηγός Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ, ο αντιναύαρχος Ορφανός Ιωάννης,
(3)    Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ), ο αντιναύαρχος (Μ) Χατζηδάκης Φωκίων.

Πολεμική Αεροπορία
(1)    Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής  CAOC – 7 (COMBINED AIR OPERATION CENTER), ο αντιπτέραρχος (Ι) Ατματζάκης Αντώνιος,
(2)    Διοικητής ΣΕΘΑ, ο αντιπτέραρχος (Ι) Δούμου Γεώργιος,
(3)    Διοικητής ΔΑΥ, ο υποπτέραρχος (Ι) Τσαντηράκης Αντώνιος και
(4)    Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικής Aεροπορίας, ο υποπτέραρχος (ΜΗ) Λέλλας Αχιλλέας.