Ένα έγγραφο που αναμένεται να βάλει τέλος στην προσπάθεια κατασκευής εργοστασίου απορριμμάτων πάνω από τον Αλιάκμονα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για μια απάντηση του Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (προφανώς η Περιφέρεια ρωτούσε αν μπορεί να παραχωρήσει την έκταση των 50 στρεμμάτων στον ΕΣΔΑ) με την οποία τονιζόταν κατηγορηματικά ότι η έκταση που είχε χαρακτηριστεί ως θέση 12 θα έπρεπε να κηρυχθεί ως αναδασωτέα και να μη διατεθεί για άλλο προορισμό, όπως επιτάσσει το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, αφού η εν λόγω έκταση δεν βρίσκεται στο διηνεκές σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης. 

Διαβάστε τι ανέφερε η απάντηση: 

«Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής: Με τη διατύπωση της παρ. 2Β’ του άρθρου 13 ν.1734/1987, ότι επιτρέπεται να παραχωρούνται δημόσιες δασικές εκτάσεις “για τη δημιουργία χώρων απορριμμάτων και λυμάτων” προσδιορίζεται ο σκοπός της παραχώρησης και όχι το είδος των έργων, των εγκαταστάσεων και του τρόπου λειτουργίας τους. Κατά συνέπεια η ως άνω διάταξη θα είχε εφαρμογή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν υπήρχαν οφειλόμενες ενέργειες για την προστασία της αιτούμενης για παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης.
Ως γνωστό στην εν λόγω έκταση, με την υπ’ αρ. 151702/2929/7-6-1983 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, είχε εγκριθεί η αποψίλωση από τη ΔΕΗ και η δημιουργία δανειοθαλάμων λήψης αργίλου, για τις ανάγκες του ΥΗΣ Ασωμάτων με υποχρέωση και με δαπάνες της να αποκαταστήσει το περιβάλλον με κατάλληλη διαμόρφωση και αναδάσωση των εκτάσεων που θα επέμβει σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βέροιας. Με το δεδομένο αυτό, το Δασαρχείο Βέροιας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ΔΕΗ, όφειλε:
α) Να κηρύξει την έκταση ως αναδασωτέα
β) Να υποχρεώσει τη ΔΕΗ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της
γ) Να μην  προβεί στον χαρακτηρισμό της έκτασης συμμορφούμενο με την οικ. 105204/2793/31-7-2002 εγκύκλιο μας που εκδόθηκε κατόπιν της 838/2002 απόφασης του Σ.τ.Ε.
Μετά από τα παραπάνω θα πρέπει η έκταση να κηρυχθεί ως αναδασωτέα και να μη διατεθεί για άλλο προορισμό, όπως επιτάσσει το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, αφού η εν λόγω έκταση δεν βρίσκεται στο διηνεκές σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης».
Σε δήλωσή του ο κ. Ουρσουζίδης, ο οποίος γνωστοποίησε το έγγραφο, σημειώνει: “Η Δημόσια Διοίκηση από το 2007 είχε ξεκαθαρίσει, ότι το ζήτημα της παραχώρησης δασικής έκτασης δεν στηρίζεται στον νόμο, και ότι η θέση 12 έπρεπε  να κηρυχθεί αναδασωτέα, χωρίς  δυνατότητα χαρακτηρισμού της σύμφωνα με την 838/2002 απόφαση του ΣτΕ. Επίσης έλεγε ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αποκαθιστώντας  τον συγκεκριμένο χώρο (θέση 12). Αυτό είναι ενδεικτικό της λογικής των ανθρώπων που είχαν τις τύχες του νομού στο πρόσφατο παρελθόν. Το συγκεκριμένο έγγραφο κρατήθηκε σαν επτασφράγιστο μυστικό μέχρι σήμερα, έχει ήδη αποσταλεί στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας”.

Πηγή: pliroforiodotis.gr

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα