Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού του Δήμου & των Νομικών Προσώπων του, έτους 2011 έκανε την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Πρόκειται για μια καθαρά υπηρεσιακή υπόθεση και αφορά απάντηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάντως, όπως τονίστηκε από την δήμαρχο, πολύ δύσκολα θα εγκριθούν φέτος προσλήψεις ενώ ακόμη κι αν εγκριθούν κάποιες, μπορεί να μην γίνουν ποτέ από τον δήμο. 

Το δεύτερο θέμα συζήτησης, αφορούσε την συγκρότηση επιτροπής απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθέσιμων χρηματικών μέσων του νέου «Καλλικράτειου» Δήμου Βέροιας. Από την παράταξη Ουσουλτζόγλου θα συμμετάσχουν ως μέλη ο κ. Βοργιατζίδης και η κ. Αρχοντάκη και από την μειοψηφία ο κ. Γουναράς. 
Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα