Ξεκίνησε ήδη η καταβολή από τον ΟΓΑ στους δικαιούχους όλων των παροχών (εκτός από συντάξεις και επιδόματα που θα ακολουθήσουν) μέσω πίστωσης λογαριασμών τραπέζης ή ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, για την απρόσκοπτη απόδοση των πάσης φύσεως δαπανών του Κλάδου Υγείας (Ορθοπεδικά, θεραπευτικά κ.λ.π. είδη), των εξόδων κηδείας κ.λπ. είναι απαραίτητο με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για κάθε παροχή, να επισυνάπτεσαι φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης επιλογής τους ή ΕΛ.ΤΑ προς αποφυγή πρόσθετων αλληλογραφιών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει επίσης στο έντυπο της αίτησης να αποτυπώνεται ευκρινώς ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Πηγή: agronews.gr

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα