Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2014 (γεννημένοι κατά το έτος 1993) που κατάγονται ή διαμένουν στο Νομό Ημαθίας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στο Γραφείο μας (Στρατόπεδο «Μακεδονομάχου Καπετάν Αμύντα» Βέροια) ή στα ΚΕΠ από 03 Ιανουαρίου  2011 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α. Με το συμπληρωμένο Δελτίο απογραφής υποβάλλεται υποχρεωτικά και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή εφόσον είναι  νέου τύπου, πιστοποιητικό Δήμου, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

Β. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση , στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

1). Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

2). Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

3). Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

3. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες , ώστε το περιεχόμενο να καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφατο τρόπο.

4. Παρακαλούνται, ιδιαίτερα, οι εμπλεκόμενοι Δήμοι του νομού μας, όπως κοινοποιήσουν το παρόν καθώς και το συνημμένο πρόγραμμα τόσον στα δημοτικά διαμερίσματα της δικαιοδοσίας τους όσον και στους ενδιαφερόμενους στρατεύσιμους ή στους οικείους τους.

5. Υπόψη, ότι η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα εντός του διαστήματος της παρ. 1 και ότι ο προγραμματισμός του παραρτήματος του παρόντος γίνεται προς διευκόλυνση των ίδιων ενδιαφερόμενων και την αποφυγή ταλαιπωρίας τους.

6. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Στρατολογίας, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα (09.00 μέχρι 13.00) και στα τηλέφωνα 23310 32460 και 23313 50900.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 2014 (ΓΕΝ. ΤΟ 1993) ΣΤΟ Σ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ


ΗΜ/ΝΙΑ                  ΔΗΜΟΣ               ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

03-01-2011      ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      Επώνυμο από Α έως και Λ

04-01-2011      ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      Επώνυμο από Μ έως και Ω

05-01-2011      ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

07-01-2011      ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

10-01-2011      ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ      Δ/Δ Καβασίλων

11-01-2011      ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

12-01-2011      ΑΠΟΣ. ΠΑΥΛΟΥ      Δ/Δ Μακροχωρίου

13-01-2011      ΑΠΟΣ. ΠΑΥΛΟΥ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

14-01-2011      ΒΕΡΓΙΝΑΣ        

17-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Α έως και Β

18-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Γ έως και Δ

19-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Ε έως και Ι

20-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Κ

21-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Λ έως και Μ

24-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Ν έως και Ο

25-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Π

26-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ       Επώνυμο από Ρ έως και Σ

27-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ       Επώνυμο από Τ

28-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Επώνυμο από Υ έως και Ω

31-01-2011      ΒΕΡΟΙΑΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

01-02-2011      ΔΟΒΡΑ   Δ/Δ Αγ. Γεωργίου

02-02-2011      ΔΟΒΡΑ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου  

03-02-2011      ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

04-02-2011      ΜΕΛΙΚΗΣ      Δ/Δ Μελίκης

07-02-2011      ΜΕΛΙΚΗΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

08-02-2011      ΠΛΑΤΕΟΣ      Πλατέος

09-02-2011      ΠΛΑΤΕΟΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

10-02-2011      ΠΛΑΤΕΟΣ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

11-02-2011      ΑΝΘΕΜΙΩΝ      Δ/Δ Κοπανού

14-02-2011      ΑΝΘΕΜΙΩΝ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

15-02-2011      ΝΑΟΥΣΑΣ      Επώνυμο από Α έως και Δ

16-02-2011      ΝΑΟΥΣΑΣ       Επώνυμο από Ε έως και Κ

17-02-2011      ΝΑΟΥΣΑ      Επώνυμο από Λ έως και Ο

18-02-2011      ΝΑΟΥΣΑ      Επώνυμο από Π έως και Σ

19-02-2011      ΝΑΟΥΣΑ      Επώνυμο από Τ έως και Ω

20-02-2011      ΝΑΟΥΣΑ      Υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου

21-02-2011      ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα