Ανακοίνωση για την πορεία πληρωμών των ροδακινοπαραγωγών εξέδωσε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας.

Στην ανακοίνωση σημειώνει: «Η Ε.Κ.Ε. ενημερώνει τους παραγωγούς συμπυρήνων ροδακίνων για την πορεία πληρωμών του προϊόντος τους.

  1. Από το καλοκαίρι και μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει πληρωθεί το 50% της αξίας των ροδακίνων που μεταποιήθηκαν σε κομπόστα.
  2. Το ποσοστό αυτό δεν είναι φυσικά ομοιόμορφο. Ορισμένες βιομηχανίες πλήρωσαν έως 70-90% του προϊόντος που παρέλαβαν, άλλες πλήρωσαν το 50% και άλλες ελάχιστο ποσό.
  3. Οι βασικές αίτιες της μη ολοσχερούς εξόφλησης είναι δυο:

α) Η μη επιστροφή στις βιομηχανίες του οφειλόμενου από την Πολιτεία Φ.Π.Α., ποσό που συνολικά σήμερα ανέρχεται στα 20.000.000 € περίπου, και
β) Τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος και ιδίως της Α.Τ.Ε. που πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου δεν χρηματοδότησε έγκαιρα την α’ ύλη, τα ροδάκινα που αγοράζουν οι βιομηχανίες
4. Ευελπιστούμε ότι σύντομα τα ανωτέρω προβλήματα λύνονται, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή.
5. Πέραν αυτών όμως οι βιομηχανίες εξαντλούν τις δυνατότητές τους με την εξαγωγή των προϊόντων τους για να εξοφλήσουν τα υπολειπόμενα ποσά.
6. Με την ευκαιρία γίνεται έκκληση στις Ομάδες Παραγωγών να αποδίδουν στους παραγωγούς-μέλη τους τα χρήματα που εισέπραξαν για το συμπύρηνο ροδάκινο.
Ευχόμαστε σ’ όλους τους παραγωγούς και όλους τους συνεργάτες του κλάδου, καλή χρονιά και προσβλέπουμε σ’ ένα καλύτερο για όλους 2011».

Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα