Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Κόδρου και Αριστοφάνους (παλιό κτηνιατρείο), θεμελιώνεται η Γέφυρα «Αφων Κούσιου».

Όπως είναι γνωστό τα αδέλφια Κούσιου πριν από 3.5 χρόνια εξεδήλωσαν την πρόθεσή τους να δωρίσουν στο Δήμο Βέροιας το ποσό των  2,5 εκατομ. Ευρώ προκειμένου να γίνει κάτι για το καλό της Βέροιας. 

Η γέφυρα η οποία θα ενώνει την συνοικία του Προμηθέα με την περιοχή του «Κτηνιατρείου» και αποτελεί πολύχρονο αίτημα του συνόλου των κατοίκων του Προμηθέα, αποτελεί μια σημαντική περιφερειακή διέξοδο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του ιστορικού κέντρου. Έπειτα από την αποδοχή της πρότασης από τους δωρητές άρχισε να  λειτουργεί η «Διαχειριστική Επιτροπή της δωρεάς Αφων Κούσιου», με σκοπό την προετοιμασία και την εκτέλεση της Δωρεάς με απολύτως διαφανή τρόπο. Μέλη της «Διαχειριστικής Επιτροπής της δωρεάς Αφων Κούσιου» είναι ο  κ. Κωνσταντίνος Τσιλογιάννης οικονομιλόγος, ο κ. Νικόλαος Παπαγιαννούλης ιατρός, ο κ. Γεώργιος Πράπας ιατρός, ο κ. Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης δάσκαλος – δημοτικός σύμβουλος και ο κ. Αντώνιος Τσιάρας Μηχ/γος Μηχ/κός – δημοτικός σύμβουλος. Η μελέτη του έργου έγινε από το μελετητικό γραφείο του κ. Μαυράκη από τη Θεσσαλονίκη. 
Το έργο είναι προϋπολογισμού 3εκατ. € χρηματοδοτούμενο με πίστωση 3εκατ. €, από τη δωρεά των αφων Κουσιου.  Ο διαγωνισμός του έργου έγινε την 26/1/2010, ανάδοχος κηρύχτηκε η εταιρεία ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ με έδρα τα Γρεβενά. Στις 8/7/2010 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο, ποσού 2.080.152,11 Ευρώ. Η γέφυρα αποτελείται από τρία συνεχή ανοίγματα και έχει συνολικό μήκος 106,20 m & ύψος 29 m.  Χαρακτηρίζεται ως γέφυρα από συνεχή πλακόμορφο συμπαγή φορέα από προενταμένο σκυρόδεμα. Αυτή τη στιγμή Εκτελούνται εκσκαφές θεμελίων βάθρων στις δύο πλευρές του ποταμού στην Οδό Λυκούργου και στην απέναντι πλευρά Οδός Πύρου & Ακροπόλεως. 
Δελτίο Τύπου Δήμου Βέροιας pliroforiodotis.gr
Inveria.gr – Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Ημαθία: Νέα, ειδήσεις, σχόλια, σατιρισμός, ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία της Βέροιας και της Ημαθίας γενικότερα