30 εκ. ευρώ εξοικονομούνται το μήνα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που σημαίνει περιστολή της δαπάνης κατά 300 εκ περίπου το χρόνο, ενώ η εξοικονόμηση με την εισαγωγή της τιμής αναφοράς του φαρμάκου υπολογίζεται στα 14 εκ. ευρώ το μήνα”.

Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Βλάσης Σφυρόερας στον απολογισμό που έκανε του συνολικού έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως αναπτύχθηκε ένα έργο εθνικής σημασίας με ελλιπή χρηματοδότηση και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, των φαρμακείων και των ιατρών της χώρας με τη δημιουργία νέας πλατφόρμας η οποία δημιουργήθηκε από το προσωπικό της Η.ΔΙ.ΚΑ.

Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη παρουσίαση ενός κεντρικού εργαλείου παρακολούθησης της υποδομής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Real User Insight) το οποίο δείχνει λεπτομερώς τη γεωγραφική προέλευση των χρηστών και τους πρωταθλητές στη χρήση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τις κινήσεις που έκανε ένας ιατρός κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Τελείωσε κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τη σύνδεση με την έξυπνη κάρτα ασφαλισμένου (Smart Card) που θα αποτελέσει το επόμενο βήμα σε συνδυασμό με τον ιατρικό φάκελο για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Πηγή: healthview.gr