Χρήση Ανοιχτού Λογισμικού από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρώπη

Η ΚΕΔΕ υλοποιεί το διακρατικό έργο OSEPA, το οποίο εντάσσεται στην κοινοτική πρωτοβουλία Interreg IVC και αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό, τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την υιοθέτηση Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα από Οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2012, η ΚΕΔΕ θα πραγματοποιήσει το 9ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο (Workshop) του έργου. Στο Workshop το οποίο θα φιλοξενηθεί στην κεντρική αίθουσα της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα), θα παρουσιαστούν οι τρέχουσες εξελίξεις και εφαρμογές Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, από διακεκριμένα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 5η Ερευνητική επίσκεψη του έργου στους χώρους του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας, όπου και θα γίνει η παρουσίαση της υποδομής του η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα. Κατόπιν, στον ίδιο χώρο εκπρόσωπος της Ομάδας Ηλ. Διακυβέρνησης – Υπουργείου Εσωτερικών, θα μιλήσει για την αξιοποίηση εργαλείων Ανοικτού Κώδικα στην πλατφόρμα της «Διαύγειας». Στόχος των ερευνητικών αυτών επισκέψεων είναι η αξιολόγηση και η συγκριτική ανάλυση εφαρμοσμένων πρακτικών που παρουσιάζονται στις συμμετέχουσες χώρες του έργου OSEPA από ομάδες ειδικών. Στην ερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα, θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της Αγγλίας (University of Sheffield) και από το Ίδρυμα Ανάπτυξης Επιστήμης και Τεχνολογίας Εξτρεμαδούρας (Foundation for the Development of Science and Technology in Extremadura).