Άρχισαν σήμερα, στην αίθουσα Γερουσίας του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι εργασίες του ετήσιου Συνεδρίου των εκπροσώπων όλων των Νομοθετικών Σωμάτων της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (ECPRD).

Στο συνέδριο συμμετείχαν 64 σύνεδροι από 43 Κοινοβούλια και Γερουσίες της Ευρώπης. Το Κέντρο αυτό αποτελεί πλέον το σημαντικότερο κοινοβουλευτικό ερευνητικό θεσμό στον ευρωπαϊκό χώρο, με παρατηρητές τα κοινοβούλια των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών με όλη την ζώνη της Μεσογείου.

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής δρ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε στο υψηλού επιπέδου έργο του Κέντρου και στην ενεργό συμμετοχή της ελληνικής Βουλής σε αυτό. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η διοργάνωση της συνάντησης σε αυτή την περίοδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς βάλλονται σε πολλές χώρες οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλευτισμού, αξίες που ενσαρκώνει από την ίδια τη φύση του το Κέντρο. « Όσοι τείνουν να υποβαθμίσουν τις αξίες αυτές, θα πρέπει να θυμηθούν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που χάθηκαν όταν η Ευρώπη δεν ήταν ενωμένη αλλά και όποτε καταλύθηκαν οι δημοκρατίες» σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής καθηγητής Κώστας Μαυριάς, , ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το ρόλο, την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία από την αρχή της λειτουργίας της συμμετέχει ενεργά, αποφασιστικά και με σχέσεις αγαστής συνεργασίας με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης.

Τους χαιρετισμούς έκλεισε από ελληνικής πλευράς ο προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών της Επιστημονικής Υπηρεσίας και Εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής στο Κέντρο καθηγητής Γιώργος Σωτηρέλης, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον εποικοδομητικό ρόλο του Κέντρου ως προς την προώθηση της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, εξαίροντας τη σημασία των καλών προσωπικών και συναδελφικών σχέσεων μεταξύ των εκπροσώπων του. Επεσήμανε ακόμα με έμφαση ότι Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης «αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και χαρακτηριστικότερα εργαστήρια στα οποία σφυρηλατούνται, αργά αλλά σταθερά, οι δεσμοί που αποτελούν το απαραίτητο θεμέλιο για μια κοινή ευρωπαϊκή προοπτική».

Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι δύο εισηγητές της εκδήλωσης, ο Ίταλο Σκόττι και η Σταυρούλα Βασιλούνη, που ανέπτυξαν τα εξής θέματα αντιστοίχως: α) ο ρόλος των Κοινοβουλίων ως προς την δημοσιονομική πολιτική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και β) ο ρόλος και την σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας .

Οι εργασίες ολοκληρώνονται αύριο οπότε και θα εκλεγούν τρία νέα μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κέντρου. Μια θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή, για πρώτη φορά στην 35ετή ιστορία του Κέντρου, αναμένεται να καταλάβει ο καθηγητής Γιώργος Σωτηρέλης, μετά από τις σχετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί τόσο από την ηγεσία του Κέντρου όσο και από πολλούς εκπροσώπους επί μέρους Κοινοβουλίων.