Στο αρχείο μπαίνει η παράβαση για τα ηλεκτρονικά παίγνια στην ελληνική αγορά, υπόθεση (C-109/08) για την οποία υπήρξε καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (04/06/2009) και η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε μηνιαίως 980.000 ευρώ ως πρόστιμο στην ΕΕ (συνολικά 35.514.208,43 ευρώ), ενώ επιπλέον κατέβαλε άπαξ 3.000.000 ευρώ, λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του ΔΕΕ ( υπόθεση C-65/05).

Η αρχειοθέτηση της παράβασης συνεπάγεται την επιστροφή στην Ελλάδα από την ΕΕ του ποσού των 3.847.392 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη χρηματική ποινή που επεβλήθη για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως και Μάρτιο 2012.

Η αρχειοθέτηση της παράβασης προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, που συνεδρίασε στις 27/09/2012. Προηγήθηκαν, αφενός η υιοθέτηση του Ν. 4002/2011 για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 3037/2002 που εισήγαγε γενική και πλήρη απαγόρευση στον τομέα των παιγνίων και αφετέρου η συγκρότηση, το Δεκέμβριο 2011, της Ελληνικής Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ως Ανεξάρτητης Αρχής. Η εν λόγω Επιτροπή με την αμέριστη, αδιάλειπτη και συστηματική βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και τη νομική καθοδήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών, έθεσε σε εφαρμογή τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, με την κατάρτιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και την υιοθέτηση συναφών εκτελεστικών πράξεων, τις οποίες προβλέπει ο νόμος 4002/2011.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από πολύχρονους και οικονομικά επίπονους για την Ελληνική Δημοκρατία νομικούς και δικαστικούς χειρισμούς και συνεχείς διαπραγματεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και της ΕΕΕΠ με εκπρόσωπους της ΕΕ.