Ποσοστό παραβατικότητας 100% διαπίστωσε το ΣΔΟΕ σε φορολογικούς ελέγχους που διεξήγαγε σε όσες επιχειρήσεις διαθέτουν οινοποιεία με σκοπό τη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, της νόμιμης ή μη διακίνησης του μούστου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Σώματος σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία, προέκυψαν τα εξής:

Ελέγχθηκαν συνολικά έξι επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία και σε όλες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, δηλαδή μέσο ποσοστό παραβατικότητας 100%.

Από τις διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 1.804, άλλες αφορούν τη διακίνηση μούστου και άλλες όχι.

Διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις:

• Για μη έκδοση ή μη λήψη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων ή τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής αντιστοίχως) για την αγορά από μέρους τους αγροτικών προϊόντων (συνολικά δέκα επτά -17- παραβάσεις).

• Για απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω της μη έκδοσης από μέρους τους των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής (συνολικά ογδόντα μία -81- παραβάσεις).

• Για έκδοση από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αθεώρητων στοιχείων (συνολικά χίλιες τετρακόσιες πενήντα επτά -1457- παραβάσεις) κ.λπ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη υποβολή από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και η μη απόδοση από αυτές ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Πηγή: skai.gr