Τα στοιχεία για τις πρόσθετες αμοιβές που έλαβαν οι υπάλληλοι των περιφερειών και των δήμων ζητά το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με έγγραφο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Θανάση Ξηρού προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, προκειμένου να υποβληθούν, από τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών Αντώνη Μανιτάκη, έως τις 31 Μαΐου, στην υπηρεσία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής.

Όπως αναφέρει ο κ. Ξηρός, τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως τις 30 Μαΐου, αφορούν τους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και των ΝΠΔΔ, που εποπτεύουν.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών ζητά τον αριθμό των υπαλλήλων, που έλαβαν αμοιβή για προσφορά υπερωριακής εργασίας, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αιτία αυτή. Ζητά, επίσης, τον αριθμό των κάθε είδους μονίμων και προσωρινών συλλογικών οργάνων (συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας), που λειτούργησαν με αμοιβή, καθώς και το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε στους υπαλλήλους αυτούς. Τέλος, ζητά τις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που καταβλήθηκαν από οποιαδήποτε πηγή (εντός ή εκτός προϋπολογισμού), όπως, λ.χ., με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας ή αυξημένης ευθύνης.

Πηγή: real.gr