Το τελικό «οk» για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στον πρώην Δήμο Ρεντίνας και συγκεκριμένα στη περιοχή «Λεπούχια», μεταξύ του οικισμού Ρεντίνας και Αηδονοχωρίου, έδωσε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.

Πρόκειται για αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 μεγαβάτ, το οποίο θα εγκατασταθεί στο διακατεχόμενο δάσος της Δ.Ε. Ρεντίνας, στην προαναφερθείσα έκταση η οποία είχε καεί από πυρκαγιά και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Το πάρκο θα αποτελείται από 4 ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα.

Σημειώνεται ότι παρόλο που το πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Ρεντίνας είχε λάβει ομόφωνη απόφαση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή, μετά τη συνένωση των Δήμων στα πλαίσια του Καλλικράτη και την προσχώρηση του Δήμου Ρεντίνας στον Δήμο Σοφάδων, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ζήτησε και τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για το έργο.

Η εταιρεία Μπάκος Α.Ε. έχει ήδη κάνει την προμελέτη για την εγκατάστασή τους η οποία είναι προϋπολογισμού πάνω από 7 εκ. ευρώ. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην παραπάνω περιοχή, θα σημάνει αμέσως τη μείωση των εξόδων και την αύξηση της περιουσίας τόσο της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας όσο και του Δήμου Σοφάδων κατά 70.000 ευρώ το χρόνο.

Πηγή: energypress.gr