Η μετάβαση στην post-PC εποχή είναι πλέον και αποδεδειγμένα γεγονός. Για πρώτη φορά οι φορητές συσκευές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10 τοις εκατό της παγκόσμιας κίνησης στο Internet, σύμφωνα με έρευνα της StatCounter. Και αυτό το ποσοστό προκύπτει χωρίς καν να ληφθούν υπόψιν tablet συσκευές, όπως το iPad, που χωρίς αμφιβολία ανεβάζουν παραπάνω το μερίδιο των φορητών συσκευών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από υπολογισμούς σε πάνω από τρεις εκατομμύρια ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τον μετρητή της StatCounter, οπότε αποτελεί μια πολύ καλή και αξιόπιστη προσέγγιση των πραγματικών αποτελεσμάτων. Η Pingdom, μάλιστα, πήρε τα δεδομένα της StatCounter και τα ανέλυσε ανά περιοχή και βρήκε ότι η Ινδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με τις φορητές συσκευές να αντιπροσωπεύουν το 48.87 τοις εκατό της κίνησης στο Internet στη χώρα.

Πηγή: techgear.gr