Η αστυνομική συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ αναμένεται να ενισχυθεί μετά από σχετικό ψήφισμα χθες (8 Μαΐου) στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, οι αστυνομίες των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούν έχουν ταχύτερη και καλύτερη συνεργασία, με τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και περιορίζοντας τους λόγους απόρριψης σχετικών αστυνομικών αιτημάτων.

«Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας θα μας παράσχει καλύτερους κανόνες διερεύνησης εγκλημάτων στην Ευρώπη και θα συμβάλει στον αγώνα κατά της διαφθοράς, της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε ο εισηγητής του Κοινοβουλίου Nuno Melo από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Απλοποίηση των γραφειοκρατικών «απαιτήσεων»

Η ουσία των προτάσεων της Ευρωβουλής έγκειται στο ότι απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες γραφειοκρατικού και διοικητικού χαρακτήρα, που μέχρι τώρα εμπόδιζαν ή καθυστερούσαν την αστυνομική συνεργασία των κρατών μελών.

Στόχος της πρότασης είναι να καταστεί ευκολότερη η απόκτηση στοιχείων από μία χώρα της ΕΕ , σε κάποια άλλη, κατά τη διενέργεια ποινικών ερευνών. Για παράδειγμα, όταν η ελληνική αστυνομία παρακολουθεί εγκληματίες που έχουν καταφύγει στην Ιταλία, θα μπορεί να ζητήσει από την ιταλική αστυνομία να κάνει σχετική έρευνα στο εσωτερικό της Ιταλίας ή να ανακρίνει εκεί επιτόπου τους αυτόπτες μάρτυρες.

Είναι κάτι που μπορεί να κάνει και σήμερα, ωστόσο πρέπει να πραγματοποιηθεί στη βάση 50σέλιδων κανόνων, που πολλές φορές προκαλούν αδικαιολόγητα εμπόδια και καθυστερήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας περιορίζει εμφανώς τους πιθανούς λόγους άρνησης ενός σχετικού αιτήματος από αστυνομία κράτους μέλους της ΕΕ ενώ θέτει επίσης και αυστηρές προθεσμίες για την υποβολή των αιτούντων στοιχείων.

Θεσπίζεται ενιαία φόρμα υποβολής αίτηση για κάθε είδους αστυνομικού αιτήματος ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία μέχρι και 30 ημέρες να απαντήσουν και μέχρι και 90 ημέρες προκειμένου να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, τόνισαν οι ευρωβουλευτές, θα πρέπει να αναφέρεται στην ΕΕ.

Λόγοι άρνησης του αστυνομικού αιτήματος

Οι ευρωβουλευτές ωστόσο επεσήμαναν ότι η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση που θίγει ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας, την ασυλία ή αντιτίθεται σε συνταγματική αρχή.

Επίσης σε περίπτωση που δεν επικυρώνονται από δικαστή σε χώρες που υπάρχει η απαίτηση ή παραβιάζει τους εθνικούς κανόνες που περιορίζουν την ποινική ευθύνη που σχετίζεται με την ελευθερία Τύπου.

Πηγή : euractiv.gr